Rijbewijskeuring

Een rijbewijskeuring moet uitgevoerd worden door een arts die onafhankelijk is en u niet kent. Dit is dus NIET UW EIGEN HUISARTS. Wij doen dus alleen rijbewijskeuringen voor patiënten die niet ingeschreven staan in de praktijk.
U kunt de assistente bellen voor een afspraak.
Kosten :
– alleen handtekening van een onafhankelijk arts  onder het door u ingevulde formulier eigen verklaring :   38,60 euro ( tarief 2017)
 dan ook meenemen:
– uw bril
– medicijnen
– uw eigen ingevulde formulieren.

Let op onderstaande aandachtspunten.

  • Vul tevoren de vragenlijst in die op het speciale formulier staat, dat u bij de gemeente kunt halen: de zgn “Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag” en zorg dat u dit bij u hebt.
  • We verzoeken U de doosjes van eventueel gebruikte medicijnen ook mee te brengen (of een computer-uitdraai van medicijnen van de apotheek).
  • Als u een vertebril draagt, vergeet die dan niet op te zetten!
  • Zorg tevens dat u een legitimatiebewijs bij u hebt.
  • De urine die wordt onderzocht, dient in de praktijk geproduceerd te worden. Het kan daarom handig zijn een plas kort tevoren even uit te stellen.

Kosten :

  • – Alleen handtekening van een onafhankelijk arts  onder het door u ingevulde formulier eigen verklaring:   38,60 euro ( tarief 2017)

Dan ook meenemen:

  • Uw bril
  • Medicijnen
  • Uw eigen ingevulde formulieren.

Wilt u een afspraak maken?