Jim JochemsSPV-er

    Jim is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met ruime ervaring in de huisartspraktijksetting.

    Hij is gedetacheerd door de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), en kan zo nodig bemiddelen bij doorverwijzing naar gespecialiseerde GGZ zorg.