Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is elke werkdag van 10:30 tot 11:00 uur op telnr. 020-6131237

U kunt op andere tijdstippen ook de assistente bellen en vragen of de dokter u terug kan bellen. Dit kan dan op een tijdstip dat zowel voor u als de dokter geschikt is.

U kunt gebruik maken van het telefonisch spreekuur voor eenvoudige korte vragen. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

Noem in het begin van het gesprek uw geboortedatum, zodat we gemakkelijk uw gegevens kunnen raadplegen.

Het telefonische spreekuur is niet bedoeld om herhaalrecepten aan te vragen.

Voor collega’s is tijdens kantooruren een apart telefoonnummer en faxnummer beschikbaar 020-6137501

In principe krijgt u als collega de huisarts rechtstreeks aan de lijn of wordt u snel doorverbonden, ook al is dit tijdens het spreekuur, omdat we er vanuit gaan dat u goede redenen hebt ons werk te onderbreken. Soms is dit niet mogelijk: spreek dan met de praktijkassistente af wanneer wij u terugbellen en over welke patiënt overleg nodig is.

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden kunnen voor verzoeken om verbandmiddelen en medicijnen rechtstreeks naar de praktijkassistente faxen op 020-4116942  of mailen naar: assistente.dvh@kpnmail.nl

Wilt u een afspraak maken?